Hakkımızda

Biz Kimiz?

Varoluş gayesiyle irtibat kuran, karşılaştığı problemlere karşı duyarsız kalmayıp inisiyatif alan, girişimi süresince yaptığı işlerin meşru ve temiz kaynaklardan beslendiğinden emin olan ve bireysel kalkınma yerine topluluk kalkınmasını hedefleyen girişimciler yetiştiriyoruz.

Ofiste Birlikte Çalışmak

Neyi
Amaçlıyoruz?

“Buna Değer” girişimcilik projesi bahsedilen değerleri öğrenip özümseyen ve bununla kalmayıp tasarladığı girişiminde de bunu yansıtan girişimci adaylarını desteklemeyi hedeflemektedir.

Projenin temel amacı, değer odaklı girişimci ve değer odaklı yatırımcı profillerini oluşturarak bir girişim ekosistemi meydana getirmektir.

Bunun yanında pozitif kazanımların elde edilmesi sürecinde girişimci ve yatırımcıların her türlü maddi-manevi değer ve haklarının korunduğu kapsayıcı, sürdürülebilir, yenilikçi ve paylaşımcı niteliklere haiz meşru bir ekosistemin meydana getirilmesidir.

 

Girişimcinin ve girişimin değer önerilerini merkeze alan proje, klasik girişimciliğin ve sosyal girişimciliğin kapsam, hedef, yöntem, araç ve çıktılarından daha kapsamlı bir modeli içermekte, uçtan uca ve değer odaklı bir girişimcilik yaklaşımını tanımlamaktadır.

İTM-LOGO-TASLAK-09.png

İyilik Tasarım Merkezi

Buna Değer Girişimcilik Projesi, İyilik Tasarım Merkezi bünyesinde gerçekleştirilmektedir. İyilik Tasarım Merkezi, dünyanın daha iyi bir yer olması amacıyla yenilikçi fikirleri hayata geçirmek için çalışan bir sosyal inovasyon merkezidir. Detaylı bilgi...