Değer Odaklı Girişimcilik

Değer Odaklı Girişimci Kodları

Değer odaklı girişimcilik modelinin kendi fikri altyapısı olmakla beraber buna uygun olarak geliştirilmiş bir yönteme de sahiptir. Geliştirilen yöntemin amacı değer odaklı girişimcilik sisteminin özü olan değer kodlarının girişimci adaylara aktarılması, girişimcilerin bu kodları kendi hayatlarına ve projelerine tatbik edebilmelerinin sağlanmasıdır.

sorumlu-icon
Sorumluluk, farkında olmakla başlar.
dikkatli-icon.png
Ne yaptığın değil nasıl yaptığın fark yaratır.
proaktif-icon
Proaktif kişi sorunlara kayıtsız kalamaz.
paylasimci-icon
Paylaştıkça azalmaz, aksine yeni imkanlar doğar.
sorumlu-icon

Sorumlu

Sorumluluk esasında farkında olmakla başlar. Farkındalık insanların yaptıkları işlere bir anlam katmasına ve yaptıkları işe kendi değerini yüklemesine sebep olur. Sorumlu olarak insan neyi niçin yaptığının farkında olur.

İnsan kendi varlığını anlamlandırma çabasında olan, doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edebilen ve yaptığı her eylemin bir sonuca ulaştığını görebilen tek canlıdır. Bundan dolayı insan yeryüzünde sorumluluk bilinciyle yaşamalıdır. Dolayısıyla değer odaklı girişimcinin de yapması gereken önce kendi sorumluluğun bilincinde olmak sonrasındaysa yöneleceği işine karşı sorumluluğunu fark etmek olacaktır.

Bu farkındalık ancak ve ancak girişimcinin işi ve kendi varoluş gayesiyle kuracağı irtibata bağlıdır. Bu irtibat ne kadar kuvvetliyse girişimcinin gözünde yaptığı iş de o kadar anlamlı olur. Böylelikle girişimci motivasyonunu sadece elde edeceği kardan sağlamaz ondan çok daha etkili olabilecek sorumluluk duygusundan sağlar.

 
proaktif-icon

Proaktif

Proaktif olmak kişinin bir duruma karşı kayıtsız kalmamasını ifade eder. Karşı karşıya kaldığı durum onu harekete geçmeye, var olan yapı, sistem ve ürünleri dönüştürmeye, yani kısacası inisiyatif almaya iter.

Dönüşüm iki türlü olabilir. Bir şeyi dönüştürmek var olan bir yapıyı, sistemi veya alışkanlığı daha önce görülmemiş bir forma getirmek olabileceği gibi mevcut olan yapıya eklemlenen fazlalıkları ayıklayarak özüne ulaşmak da olabilir. Dönüşmenin en temel nedeni ise var olan duruma eski metotlarla cevap verilememesinden kaynaklanmaktadır. Dönüştürme isteğininse temel dürtüsü mevcut yapının insanın sorumluluklarına-yani teklife- cevap verememesinden kaynaklanır.

İnsan çaresiz kaldığında, fayda vermeyen bir yapının içinde sıkıştığını hissettiğinde faydadan çok zarar gördüğünün bilincine vardığında kişide bir dönüştürme isteği meydana gelir. Dolayısıyla değer odaklı girişimci dönüştürme isteğinin baskınlığından proaktif olmayı tercih eder. Problemlere karşı kayıtsız kalmak yerine onların üzerine yürümeyi tercih eder.

 
dikkatli-icon.png

Dikkatli

Değer odaklı girişimcilikte dikkatli olmak iki anlam ifade eder. Birincisi proaktif olmanın bir sonucuyken her gün karşılaşıp gözden kaçırdığımız problemleri fark etmeyi içerir. İkincisi ise işimizi temiz ve meşru kılmak için temkinli olmamız anlamındadır.

Değer odaklı girişimcilikte dikkatli olmak iki farklı anlam ifade eder. Birincisi Proaktif olmaktan kaynaklanan dikkatlilik durumudur. Hayatımızda bazı problemler bizi doğrudan etkileyip günlük yaşantımızda açıkça ortada olabilirken bazıları da göz ardı ettiğimiz veya farkına varamadığımız durumlarda ortaya çıkar. Bundan dolayı girişimci hayatında daima dikkatli olarak bu sorunları tespit etmeye çalışır. 

Dikkatli olmanın bir diğer adımıysa girişimcinin herhangi bir işi yaparken temkinli olma halini ifade eder. İşlerin temiz ve meşru dairede olduğundan emin olarak ahlaki değerlerini kısa zamanlı çıkarlar uğruna feda etmez. Girişimci yaptığı işin sonuçlarıyla beraber içeriği ve sürecine de dikkat eder. Bu anlamda dikkatli olma durumu aynı zamanda sorumlu olma halinin de bir sonucudur. 

 
 
paylasimci-icon

Paylaşımcı

Paylaşım insanoğlunun bir başkası için karşılıksız olarak yaptığı çok önemli bir eylemdir. Paylaşım sayesinde insanlar birbirlerine duygusal olarak bağlanır, kuvvetli ilişkiler kurabilir. Kişilerin güvene dayalı ilişkiler kurmasına neden olur.

Paylaşım esasında kişinin sahip olduğu maddi veya manevi birikimini  bir başka kişiye karşılıksız aktarması sayılabilir. Paylaşım yapmak grup olarak kalkınmanın en kolay ve etkili yöntemidir. İnsanoğlu doğumundan itibaren çevresine bağımlı bir varlıktır. Öğrendiği tüm tecrübe ve bilgisini başkalarının paylaşımından kazanmıştır. Dolayısıyla paylaşımın olmadığı bir yerde gelişimden bahsedilemez. Bilgi paylaşıldıkça kıymeti artar ve birikerek ilerler, aynı şekilde kritik tecrübelerin paylaşılması diğer kişiler için birçok maliyetleri azaltarak daha hızlı yol alınmasını sağlar. Böylelikle emeğin daha verimli kullanması sağlanır.

Paylaşım yapmanın bir diğer sebebiyse kişide manevi bir tatmin duygusu uyandırmasıdır. Özellikle karşılıksız yapılan paylaşımlarda insanların kişisel tatmini artar ve daha huzurlu bir hayat yaşarlar. Aynı zamanda bireylerin kendisiyle beraber bağlı olduğu diğer kişileri de düşünüp paylaşımda bulunması beraber yaşanılan ortamın daha hızlı kalkınmasını sağlar. Paylaşılan şey adeta bereketlenir, paylaşıldıkça eksilmekten çok daha büyük bir kazançla kişiye geri döner. Değer odaklı girişimcilikte de paylaşım temel bir yere sahiptir. Çünkü değerler ancak ve ancak bir başkasına aktarılarak yayılabilir. Ortak değerlere sahip kişilerin bir araya gelmesi, sahip olduğu bilgi ve birikimleri ortaklaşa kullanması topluluk olarak kalkınmayı kolaylaştırır.