top of page

Kamplarımız

Üç aşamada gerçekleştirmeyi planladığımız projenin aşamaları; 3 günlük bir doğa kampı, 10 haftalık bir şehir kampı ve 3 ay sürecek tohumlama kamplarıdır.

Dağ Geçidi

Doğa
Kampı

Birinci aşama doğa kampı ile hedef kitlemize ‘Değer Odaklı Girişimcilik’ konusunda güdüleme amacı taşıyan eğitim ve aktivitelerin doğa ortamında oyunlaştırılarak, özgün ve akılda kalıcı bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır.

Buradaki eğitim ve aktiviteler, gençlere bir girişimcinin ve değer odaklı insanın sahip olması gereken özellikleri aşılayacak içeriklere sahip olacaktır.

Buradaki eğitim ve aktiviteler, gençlere bir girişimcinin ve değer odaklı insanın sahip olması gereken özellikleri aşılayacak içeriklere sahip olacaktır.

Birinci kamp olan doğa kampında katılımcıların değer odaklı girişimciliğe ve içinde bulundukları doğaya dair farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir. Bunun için üç farklı içerik tanımlanmıştır. Bunları eğitimler, etkinlikler ve kamp aktiviteleri olarak özetlemek mümkündür. 3 günlük sürecek olan doğa kampı şehir hayatından uzakta oyunlaştırılmış etkinliklerle girişimcilere farklı bir deneyim yaşatmak için tasarlanmıştır. Detaylı doğa kamp akış programı ek olarak sunulmaktadır.

Doğa Kampı Akış.png
Doğa
Şehir

Şehir
Kampı

İki haftalık sürelerde girişimlerini gerçekleştirme yolunda ilerleyecekleri yolda kılavuzluk edecek şekilde eğitim almaları, buna uygun verilen görevleri yerine getirmeleri ve mentorlerle görüşmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu sürenin sonunda değer odaklı girişimci ve bu bakış açısıyla olgunlaştırılmış bir girişimin meydana çıkması hedeflenmektedir.
Şehir Görevleri Kampı değer odaklı girişimcinin, girişimini hayata geçirme sürecinde ihtiyaç duyduğu eğitimi vermeyi ve girişimcinin girişim sürecini değer odaklı hale getirmesini amaçlar.

İkinci aşama olan şehir kampı ile doğa kampı sonrasında gençlerden kopmuyor ve oluşturacağımız online platform sayesinde interaktif bir şekilde iletişimde kalmayı hedefliyoruz.

İkinci kamp olan şehir görevleri kısmındaki içerikler ile temel olarak katılımcıların girişimcilik faaliyetlerine yönelik somut adımlar atmaları desteklenecektir. Bu kısımda süreç görece daha uzundur ve bu süreçte ekiplerin dinamiklerinin ve motivasyonlarının korunması; doğadan şehire geçişin, birinci kapta yaratılacak sinerjiyi bozmasına izin vermeyecek şekilde katılımcılarla düzenli görüşmelerin sağlanması ve ilerlemelerinin takip edileceği bir platform oluşturulması hedeflenmektedir. Katılımcılara girişimcilik konularında online eğitimler verilmesi, girişimlerini hayata geçirme noktasında proje ekiplerini oluşturmaları, projeleri ile alakalı pazar analizini yapmaları ve işbirliği içinde olabilecekleri kurum ve kişilere dair networklerini genişletmeleri için iletişim kurmaları sağlanacaktır. Ayrıca ekiplerin süreç içerisinde projelere fikir ve yönlendirme desteği sağlayacak mentörler ile buluşturulmaları da hedeflenmektedir. Bahsedilen eğitim, etkinlik ve mentör destekleri online platformlar üzerinden yönetilecektir. Kişiler kendi yaptıkları uygulama ve görevleri online platformlara yükleyebilecek ve bunlar hakkında geri dönüt alma imkanına sahip olacaktır. Bu süreçte girişimci kendi iş fikrini geliştirip yatırımcı sunumu aşamasına kadar gelebilecektir. Böylelikle girişimcilerin fikirleri bir sonraki aşama olan tohumlama kampına hazı hale gelmiş olur.

Metro Tabelası
Şehir Kampı Akış.jpeg
Tohumlama

Tohumlama
Kampı

Üçüncü aşama olan tohumlama kampında, önceki süreçlerde olgunlaşan bu girişim fikrine sahip değer odaklı girişimcileri değer odaklı yatırımcılar ile buluşturma, ve nihayetinde pozitif ekonomik ve sosyal etkilere ulaşılması amaçlanmaktadır.

Üçüncü aşama olan tohumlama kampı ile, ilk iki kampta başarılı bir şekilde ilerleme sağlayan katılımcıların girişimlerinin bir üst seviyeye taşınması hedeflenmektedir. Bu kısımda ‘uçtan uca girişimcilik’ programı ile girişimcilik ekosisteminde profesyonel bir süreç yönetimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İlk iki kamp sonunda yatırımcı karşına çıkmaya hazır olan girişimcilerin yatırımcı sunumlarının hazırlanması, melek yatırımcılar ve yatırım şirketleri ile buluşturulmaları hedeflenmekte ve böylece girişimlerin hayata geçirilmesi yönünde somut adımlar atılacaktır. Böylelikle süreç değer odaklı girişimci profili yaratmakla başlayıp, değer odaklı yatırımcı profili oluşturulması ve nihayetinde bu iki tarafın birlikte ilerleyerek olumlu ekonomik ve sosyal çıktılara ulaşması ile neticelenmiş olacaktır.

Resmi Olmayan Toplantı
Bu sürecin her bir kampa özel hazırlanan içerikleri neticesinde tamamlanması ile değer odaklı bir girişimcilik ekosisteminin oluşturulması yönünde ilk adım tamamlanmış olacaktır.
Tohum Kampı.png
bottom of page